Expertiseintalent.nl

Laat mensen doen waar ze goed in zijn en stimuleer dit op zo’n manier dat ze dit weten te gebruiken in hun dagelijkse leven. Op basis van dit gedachtegoed heb ik Roy’s Rose Compass ontwikkeld. Ik sta iedere keer weer versteld van de innerlijke kracht, de mogelijkheden, de middelen en het zelf oplossend vermogen van mensen. Om dat in ieder mens naar boven te halen is een uitdaging, die mij elke dag weer veel plezier en voldoening geeft. Ik vind bijna niets mooier dan mensen hun kwaliteiten te zien ontwikkelen in plaats van de nadruk te leggen op de dingen die ze aan de basis minder goed beheersen. Deze visie dient naar mijn mening ook zo jong mogelijk te worden ingezet.

Als Vlaamse in Nederland, volgde ik hier eerst de studie theologie aan de voormalige KTUA. Vervolgens studeerde ik cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam in de sociale- en culturele wetenschappen met een aantekening psychologie. In het wetenschappelijk onderzoek kon ik me volledig wijden aan mijn passie voor mensen en hun kansen en mogelijkheden. In mijn werk kreeg ik ruim ervaring in ontwikkelingsprocessen bij organisaties. Voorop stond dat persoonlijk geluk en zakelijk succes elkaar dienden te versterken. Mijn kennis en ervaring vertaalde ik uiteindelijk in de creatie van het nieuwe model Roy’s Rose Compass®(RRCompass). Het is het resultaat van meer dan 35 jaar wetenschappelijk onderzoek. Het levenswerk van mijn vader, psycholoog drs. Wil V.M. de Roy was mijn basis en stimulans.

BRON: http://www.expertiseintalent.nl/het-initiatief